bars

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

Mae ffioedd cystadleuol ynghyd â gwasanaeth hawdd mynd ato yn cynrychioli gwerth da iawn am yr arian.

O ddeintyddion, meddygon a milfeddygon i bostfeistri ac ymgynhorwyr ariannol annibynnol, defnyddiwn ein profiad helaeth i ddarparu gwasanaeth yr ydych yn ei werthfawrogi.

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

O ddeintyddion, meddygon a milfeddygon i bostfeistri ac ymgynhorwyr ariannol annibynnol, defnyddiwn ein profiad helaeth i ddarparu gwasanaeth yr ydych yn ei werthfawrogi’

Oherwydd ein profiad helaeth gallwn gynnig ffioedd cystadleuol iawn ynghyd â gwasanaeth hawdd mynd ato i’n cleientiaid, sy’n golygu bod LHP yn cynrychioli gwerth da iawn am eich arian.

Gall ein cleientiaid dystio i hyn!

‘Rwy’n fodlon iawn â’r gwasanaeth yr wyf wedi ei gael gan LHP dros nifer o flynyddoedd. Rwy’n gallu gweld y gwahaniaeth y mae cyfrifydd da yn ei wneud, o’i gymharu â’r gwasanaeth a dderbyniais gan fy nghyfrifydd blaenorol.  Yr hyn sy’n arbennig o dda yw eu hargaeledd, apwyntiadau buan ac atebion prydlon – mae gwybod eich bod yn ymdrin â materion ac yn eu datrys yn sydyn yn rhoi tawelwch meddwl i mi.

Mae’r cyfrifon yn cael eu paratoi yn brydlon ac ymdrinnir ag ymholiadau’n effeithlon, gan gynnwys rhai gan y dyn treth – a all fod yn hunllef!  Mae LHP wedi rhoi cyngor proffesiynol eglur i mi mewn perthynas â’m prif incwm, enillion rhent ac incwm o gwmni cyfyngedig. Diolch am fod yn gydweithiwr mewn busnes ac yn ffrind.’ (Dr Abhaya Gupta – Meddyg Ymgynghorol, Glangwili)

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth ariannol, cysylltwch â’n tîm yn ddi-oed. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru, o Cross Hands ger Abertawe i Ddinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Caerfyrddin a Llambed.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN