bars

CYFLOGRES/PENSIYNAU

Gall rheoli’r gyflogres fod yn waith araf, cymhleth a chostus sy’n eich cadw chi oddi wrth eich busnes.

Yma yn LHP, gallwn gynnig ateb cost-effeithiol lle byddwn ni’n rheoli’r broses yn llawn ac ni fydd rhaid i chi boeni o gwbl.

Cyflogres, RTI, Pensiynau

Gall rheoli’r gyflogres fod yn waith araf, cymhleth a chostus sy’n eich cadw chi oddi wrth eich busnes.

Gallwn ddarparu slipiau cyflog wythnosol neu fisol, cyngor ar daliadau PAYE / Yswiriant. Gwladol a gofalu eich bod yn cydymffurfio â’r gofynion diwedd blwyddyn drwy gwblhau datganiadau diwedd blwyddyn a darparu P60 i’r gweithwyr.

Derbyniwn y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch unrhyw newidiadau i’r cyfraddau treth, cyflog salwch statudol, cyflog mamolaeth statudol a chyflog tadolaeth statudol. Mae gennym yr adnoddau i ymdrin â nifer fach neu nifer fawr o weithwyr.

Gallwn gymryd y pwysau oddi ar ein cleientiaid drwy gynorthwyo â:

  • Ffurflenni Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS)
  • Gwybodaeth Amser Real (RTI)
  • Cofrestru awtomatig ar gyfer pensiynau gweithle

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gyda phob agwedd o gyflogres eich  busnes, cysylltwch yn ddi-oed â’n tîm o arbenigwyr ac ymgynghorwyr cyflogres.  Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN