bars

GWASANAETHAU TRETH YMCHWIL A DATBLYGU

Cefnogi prosiectau sy’n ceisio hybu gwyddoniaeth a thechnoleg.

Mae LHP yn gweithio gyda phob math o fusnesau Cymreig sydd ar flaen y gad o ran ymchwil a datblygu yn Ne Cymru, yn benodol yn ardal Bae Abertawe, ond hefyd ffermwyr ar draws De Orllewin Cymru.

Gwasanaethau Treth Ymchwil a Datblygu

Canfod mwy am sut y gallwch elwa o ryddhad treth Ymchwil a Datblygu.

Efallai y gallwn helpu busnesau bach a chanolig i hawlio rhyddhad treth Ymchwil a Datblygu neu, yn achos mentrau mawr, i hawlio credyd treth ymchwil a datblygu (RDEC) – math o ryddhad a luniwyd ar gyfer cwmnïau mawr i annog arloesedd. Gall busnesau bach a chanolig sydd wedi gwneud gwaith Ymchwil a Datblygu ar ran cwmni mwy fel is-gontractwr, hefyd hawlio RDEC.

Siaradwch ag un o’n harbenigwyr Ymchwil a Datblygu i ganfod sut y gall eich busnes elwa o waith arloesol y mae’n ei wneud.

Newyddion Diweddaraf

HMRC Self-Assessment Customers Can Use Government Online Tax Payment Plans to Help Spread the Cost
Coming Soon – R&D in Software

Beth Am Sgwrs?

Am gyngor ynghylch rhyddhad treth Ymchwil a Datblygu, cysylltwch yn ddi-oed â thîm LHP. Lleolir ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr treth mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru, o Cross Hands ger Abertawe draw i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd, ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed. Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN