bars

Mân-werthu

Gall cyngor amser real a rhagweithiol helpu i gynnal a gwella eich sefyllfa.

Mwy nag erioed o’r blaen, mae angen cyngor ariannol cadarn ar fân-werthwyr heddiw.

Mân-werthu

Yn draddodiadol roedd siopau ‘brics a mortar’ confensiynol yn dominyddu’r sector mân-werthu. Mae’r uchafiaeth hon yn cael ei erydu fwyfwy gan dwf masnachu ‘clic a mortar’ ar y rhyngrwyd neu gyfuniad o’r ddau. Mwy nag erioed o’r blaen, mae angen cyngor ariannol cadarn ar fân-werthwyr heddiw.

Yma yn LHP, mae gennym ddealltwriaeth fanwl am y materion allweddol sy’n effeithio’n benodol ar wahanol ddiwydiannau a sectorau gan ein bod wedi gweithio gyda chleientiaid ar draws amryw o farchnadoedd gan gynnwys:

Gyda’n profiad eang o weithredu ar ran y sector mân-werthu, rydym yn deall anghenion penodol y diwydiant hwn yn iawn, yn enwedig yr angen am gyngor amser real a rhagweithiol er mwyn cynnal a gwella eich sefyllfa ariannol. Gallwn gynnig cyngor i chi ar sut i sicrhau’r lefelau uchaf posib o elw drwy wella dulliau rheoli stoc ac adrodd. Ac, os yw hynny’n berthnasol, cyflwyno systemau cyfrifiadurol.

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

Beth Am Sgwrs?

For help with your retail business, please don’t hesitate to contact our team. Our Cloud specialists and advisors are based in offices across South Wales. From Cross Hands near Swansea, to Tenby, Haverfordwest, Carmarthen and Lampeter.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN