bars

DINBYCH-Y-PYSGOD

Helpu busnesau lleol i ffynnu, addasu a thyfu.

Cefnogi busnesau ar draws De Orllewin Cymru.

Swyddfa Dinbych-y-pysgod

Amanda Cunningham yw ein rheolwr practis yn swyddfa Dinbych-y-pysgod. Mae 8 o arbenigwyr ariannol yn gweithio yn y swyddfa sydd wedi ei lleol yng nghanol y dref yn Siambr Banc Barclays ar y Stryd Fawr.

Rydym wedi bod yn Ninbych-y-pysgod ers amser byr yn unig ar ôl caffael Partneriaeth Alexander yn 2020. Mae gan LHP draddodiad hir o arbenigo mewn twristiaeth, amaeth a’r sector adeiladu. Rydym wedi cynyddu ein cleientiaid ar draws Gorllewin Cymru yn y blynyddoedd diweddar, felly roedd Dinbych-y-pysgod yn ddewis amlwg.

Mae LHP wedi ymrwymo i roi’r sefydlogrwydd a’r cysondeb y maent yn ei haeddu i gleientiaid Partneriaeth Alexander, ac mae’r ffaith ein bod yn un o’r cwmnïau cwmwl a chadw llyfrau mwyaf yng Nghymru yn cynnig cefnogaeth ychwanegol. 

Cysylltwch â ni heddiw i ganfod sut y gallwn gynorthwyo eich busnes.

Tenby office staff at LHP

Beth Am Sgwrs?

Cysylltwch â’n tîm i sgwrsio am sut y gallwn gynorthwyo eich busnes. Mae ein tîm o ymgynghorwyr ac arbenigwyr Cwmwl yn swyddfa Dinbych-y-pysgod yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Angen cyfarwyddiadau i’n swyddfa yn Ninbych-y-pysgod?

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN