bars

Xero

Cyfrifyddu ar-lein syml, diogel a hawdd, sy’n arwain y byd.

Rydych yn y lle cywir.  Rydym yn bartneriaid platinwm Xero ac yn hyfforddwyr  ardystiedig, ac rydym yn defnyddio Xero yn helaeth o fewn LHP. Rydym yn hapus yn darparu’r pecyn meddalwedd cyfrifyddu gwych hwn i gleientiaid gan ei fod wedi ei greu yn arbennig i ateb anghenion busnesau bach.  

Cipolwg ar Xero || Fideo Arddangos Xero || Prisiau a Chynlluniau || Fideos Esboniadol Xero || Barn y Cleientiaid

Xero Cyfrifyddu Cwmwl

Mae’n hawdd i’w ddefnyddio ac yn arbed amser difrifol. Dywed cleientiaid bod Xero yn hwyl i’w ddefnyddio. Mae Xero yn cynnig cyfoeth o nodweddion arloesol, fydd yn gwneud paratoi eich cyfrifon yn un o’ch gorchwylion rhwyddaf.

Nodweddion Xero:

Y nodweddion y mae’r cleientiaid yn eu hoffi fwyaf:

Cipolwg ar Xero

Xero – meddalwedd cyfrifyddu cwmwl bendigedig.

Gellir ei gyrchu unrhyw bryd, unrhyw le, o unrhyw ddyfais gyda chysylltiad rhyngrwyd.

Xero Demo

Darganfyddwch yr holl nodweddion a manteision gwych – arbed amser, rheoli llif arian, gwneud rheoli eich llyfrau a chyfrifyddu yn rhwydd! Gwyliwch y fideo arddangos hwn i ddysgu sut y gall Xero wella eich busnes.

Yn ôl i’r Brig

Cynlluniau Prisio

Bydd y rhan fwyaf o gyfrifwyr yn codi tâl arnoch yn ôl yr amser a dreulir, tra bod LHP yn codi tâl misol sefydlog. Mae ein pecynnau gwasanaeth yn seiliedig ar brisiau sefydlog ac nid ‘ar y cloc’. O ganlyniad ni fydd gennych fil mawr ar ddiwedd y flwyddyn na chostau cudd annisgwyl. Dim ond un bil misol – syml a fforddiadwy. Gan ddibynnu ar lefel y gefnogaeth sydd ei hangen, bydd LHP yn gofalu eich bod yn cadw rheolaeth dros eich cyllid o ddydd i ddydd – dim problem!

Gweler y prisiau misol isod. Ein pecyn busnes yw’r mwyaf poblogaidd. Mae’r cynllun strategaeth yn cynnwys diwrnodau cynllunio strategaeth. Am ragor o gyngor, beth am sgwrs?

Yn ôl i’r Brig

Fideos Esboniadol Xero

Getting Started with Xero

How Xero improves your business

The Xero Dashboard
Bank Reconciliation in Xero

Sales and Online Invoicing

Reporting in Xero

Yn ôl i’r Brig

Barn y Cleientiaid am Xero

Mae Xero wedi chwildroi’r modd yr ydym yn rhedeg ein busnes. Mae’n hawdd i’w ddefnyddio, cyfrifon drwy wasgu botwm, gwybodaeth ddibynadwy ar gyfer gwneud penderfyniadau sydyn, a’r cyfan ble bynnag yr ydych.

Sarah Day, Practice Solutions

Pwy fyddai wedi meddwl y byddai system cadw llyfrau yn gallu bod cymaint o hwyl i’w ddefnyddio! Mae Xero wedi helpu gyda chynlluniau strategol  a threth, ac mae ein ffigyrau ar gael yn hawdd.

Clark James, Kingswood Engineering

Mae LHP wedi dangos manteision hyfforddiant Xero. Maent yn cyrchu’r Cwmwl mewn amser real i’n cynghori ynghylch newidiadau ac i sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir.

Ceri Schiavone – Brolec Electrical

Yn ôl i’r Brig

Beth Am Sgwrs?

Cysylltwch â’n tîm i gael sgwrs am sut y gallwn eich helpu gyda Meddalwedd Xero.

Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Xero wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru – o Cross Hands ger Abertawe i Ddinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Caerfyrddin a Llambed.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN